Önnek nincsenek sablon igényei, ha marketingkommunikációban szeretne segítséget. Így aztán nekünk sincsenek a polcról leemelhető konzerv ajánlataink, előre kialakított marketing szolgáltatás csomagjaink.
Minden esetben egy alaposan átgondolt, egyéni szakmai és árajánlatot adunk. Ehhez szükségünk van néhány információra. Ha nem szereti az űrlapokat, semmi gond, keressen bátran bennünket egyéb elérhetőségeinken!
Címünk

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Írjon nekünk

kontaktia@kontaktia.hu

Telefonos elérhetőségünk

+36 30 289-7830

Mi az az új marketing?

  • By Pataki Andrea
  • 2023.07.10.
  • 115 Views

Kinek szánom ezt az írást?

Ebben az írásban nem csak a szemléletről, a szellemiségről és a jellemzőkről írok. Foglalkozom az úgymond lelki oldalával is az új marketingnek, annak kapcsán, ha látni szeretnéd, készen állsz-e az áttérésre, illetve hogy mi mindennel jár, ha meghoztad a döntésedet.

Azért is tartom ezt fontosnak, mert ez valóban egy nagyon új, úttörő szemlélet és azt tapasztalom, hogy akik nem látják meg, mit vállalnak, vagy a hagyományos értékeléssel tekintenek rá, azok csalódottak lesznek, elmaradnak, visszafordulnak.
És azoknak is szánom ezt az írást, akik most ugyan részt vesznek valamelyik programban, ám kétségeik támadnak vagy az erőpróbák során még kevés sikerélményt tudhatnak magukénak.

Minden, amit most leírok -ahogyan mindig is így teszem- a saját megélésemből és a bennem kialakult jövőképből fakad. Ilyenformán azok számára szól ez az írás, akik nyitottak ennek befogadására vagy legalábbis megismerésére.

 

váltás új marketing

Gyökeresen más

A hagyományos marketing a kapitalista rendszert szolgálja. Nem csak profitorientált szervezeteket, hanem mindent és mindenkit, akik a rendszer keretein belül működnek. Még azokat is, akik civil kezdeményezésként úgy gondolják, hogy jobbá tehető vagy megreformálható a kapitalizmus. Vagy azt gondolják, hogy az új, emberi és társadalmi jóllétet megvalósító világunk ebből a jelenlegi világból fog kisarjadni.

A hagyományos marketing tapasztalataiból levonva a tanulságokat, az új marketing egyértelműen megmutatja, hogy gyökereinél más a kettő, ilyen formán új talajt igényel.

Az új marketing azokat képes támogatni tehát, akik értik, hogy az új, emberi és társadalmi jóllétet megvalósító világunk, amelyet életre kívánnak hívni, nem tud a jelenlegi rendszer felépítményeiben gyökerezni.

Mégsem tagadás ez, hanem amint egy gyermek tapasztalatot nyer szülei mintázatából, képessé válik meghaladva azt önálló alkotó, teremtő felnőtté válni. 

Az új marketing tehát az új világ építőit hivatott szolgálni.
A sajátossága, hogy az építkezésben tud támogatni. Amint elérünk arra a pontra, hogy kiépülnek az új világ új kommunikációs formái, az új “idegpályák”, úgy gondolom, a legtöbb elemére már kevéssé lesz szükség. Ugyanis a jelenlegi félig-meddig vagy egyáltalán nem emberi kommunikációt az új világban a közvetlen és a közösségi emberi kapcsolódások váltják fel. Ebben tud helye lenni azoknak a hasznos eszközöknek is, mint amilyen az eredeti Internet-tér, ám meg se fordul majd a fejünkben, hogy alárendeljük magunkat az online technikának. És sokkal inkább szervező-tudásgyűjtő szerepéhez tér majd vissza, amellyel nem helyettesíteni, hanem támogatni kívánja a valós emberi kapcsolódásokat.

Ezzel szemben a hagyományos marketing sajátossága, hogy nélkülözhetetlenné tette magát a kapitalista rendszerben. Kimondhatjuk: nem tudunk ma bármit is választani úgy, hogy ne futna át egy marketing hatáson a tudatunk. Legyen szó akár csak egy termékkihelyezésről, csomagolásról vagy reklámokról.

Az új marketing feladata

Az új marketing feladata, hogy miközben kimunkálja ezt a nélkülözhetővé válást, folyamatában segítse az új világ építőit abban, hogy társakra találjanak, életre hívják és megerősítsék az új típusú közösségeiket és hogy ezeket a magforrás típusú közösségeket szövedékké, hálózattá szőhessék. 

Amíg tehát a hagyományos marketing feladata az eladás, addig az új marketing a megmutatást vállalja fel.
Megmutatom, amit belül érleltem, hogy akinek erre van szüksége, rátaláljon.

Az új marketing jellemzői 

Az új marketing a tevékeny emberre épül. Mindarra a tehetségre, szándékra és tapasztalatokra, amit megélt. Nem vetít és nem ígér. A Van-ban gyökerezik. Ezért hiteles és őszinte.

Az új marketingből hiányzik az érvelés, a rábeszélés, meggyőzés, a hatni akarás és a manipulálás. Ezért szelíd.

Az új marketingből hiányzik az önzés, az ellenőrzési késztetés, a hatalomgyakorlás, a türelmetlenség, a habzsolás és a törtetés. A cél nem szentesítheti az eszközt. A hatás nem cél, hanem következmény. Ezért etikus.

Az új marketing az emberiséget egészként látja, a Föld többi létezőjével együtt. Emiatt olyan cselekvéseket, szolgáltatásokat és termékeket támogat, amelyek ugyanezzel a látásmóddal vannak. Ezért környezeti és társadalmi felelős.

Az új marketingben az anyagi síknak abban van szerepe, hogy az ember mindent megkapjon egy mértékletes, felelős, kiegyensúlyozott élethez. Az anyagi viszonzásnak (pénz, kapcsolatok, anyagi eszközök és más anyagi szintű támogatás) megvan a helye. Az új marketing szemléletben, még a közösségek esetében is valójában nincs önkéntesség a hagyományos értelemben: egy tevékenység nem áldozathozatal, altruista működés, egyoldalú adás, amiért jó esetben lelki kielégülést kaphatunk. Térben, időben az anyagi viszonzás eltérhet attól, ami az adásban jelen van. Könnyen lehet, hogy egy konkrét közösségért végzett munkámért más forrásból érkezik majd az anyagi viszonzás. Az is lehetséges, hogy az elvégzett munkáért nem ott és akkor azonnal kapok díjazást, amint a hagyományos vállalkozásban megszoktam. Ám semmi sem marad viszonzatlanul, annak érdekében, hogy képes legyek anyagi síkon is biztonságban érezni magamat. Ezért fenntartható.

Az új marketing emberképe

Az új marketing emberképe a háromrétegű felnőtt ember: fizikai, lelki és szellemi létező. Ezt az embert mindhárom síkon a tudatossá válása, az önálló döntési és cselekvési képessége, a felelős szabadsága, a hármas egységben való összhang és kiteljesedés, illetve az erre való törekvés jellemzi. Ez az ember nem manipulál és nem manipulálható. Ilyen formán minden olyan rendszer és működés, amely a kiszolgáltatottságra, a gyermeki létben tartásra, a félelem bármilyen válfajára alapul, már idejét múlt számára.

Az új marketingben a kommunikáció, azaz az egyének és közösségek egymáshoz kapcsolódásának alapja ez az emberkép. És mint ilyen, az új ember egyenrangú, szabad, félelemtől mentes tiszta kommunikációban tud és akar kapcsolódni másokkal. 

Hol van a küszöb?

Joggal vetődik fel tehát a kérdés: Kinek van szüksége erre az új marketingre? Hol van az a pont, amikor érdemes áttérni?

Sokáig úgy gondoltam, elég a vágy vagy az az érzés, hogy ez a jelenlegi marketing már nem a sajátod. Ha úgy érzed: kilök magából a jelen rendszer.
Voltak, akik ebben a fázisban fordultak hozzám. Ilyenkor a vágy ugyan elvisz a kapuig, ám ha nincs meg a felismerés, hogy van kapu és a bátorság, hogy átlépsz rajta, akkor értetlenül fogsz ott állni: mit keresek én itt?

Ennél valamivel tehát többre van szükség ahhoz, hogy belekezdj az új marketingbe: 

  • Felismerésre, hogy nem lehetséges az “egy kicsit ebből, egy kicsit abból” működés. Hogy keverjük a kétféle marketing szemléletet. Tiszta lapot szükséges nyitnunk. Természetesen, van egy átállási folyamat, aminek során szép sorban elhagyjuk a hagyományos marketing módszereit, kilépünk azokból a kommunikációs terekből és csatornákból, amelyek már korlátoznak a tiszta kommunikációban.
  • Döntésre, hogy az új világot kívánod szolgálni a tudásoddal, munkáddal, kapcsolataiddal. A döntés szükséges alap ahhoz, hogy amikor a régi visszacsábítana, akkor képes legyél nemet mondani. Valamint hogy kitartóan haladj az új marketing szemléletbe való átállásra akkor is, ha ez átmenetileg és látszólag megakasztja a vállalkozásod vagy a szerveződésed fejlődését. 

Mi történik akkor, amikor áttérsz az új marketing szemléletre és működésre?

Folytatva az előző gondolatot: átmenetileg és látszólag megakad a vállalkozásod, szerveződésed fejlődése.

Az átmenet attól függően alakul, hogy mennyire tudsz és akarsz gyökeres változást.

Lehetséges, hogy ez egy traumatikus mozzanatként jelenik meg.
Jó lehetőség az, amikor akár egy jogszabályi környezetváltozás, akár a jelenlegi gazdasági helyzetből fakadó bezuhanás arra késztet, hogy másképp, akár hogy teljesen mást csinálj. Ezzel gyakorlatilag ki tudod tépni ebből a rendszerből a gyökereidet.

Ha a kevésbé fájdalmas módot választod vagy épp már a tevékenységed eleve az új világ építésében gyökerezik, akkor ez egy puhább folyamat lehet. Azonban ebben az esetben is történik egy irányváltás. Mert már nem fogsz tudni egyszerű munkaként gondolni a tevékenységre. Hivatásod lesz, amelyben elköteleződsz. Tudati változás zajlik le benned tehát. És ekkor szintén jönnek majd a nemet mondások, az új kapcsolatok keresése. Letisztulás ez, amelyben szintén szükséges lesz a mennyiségi növekedési szemlélet elengedése. Hogy helyét a minőségi fejlődés vehesse át.

Átmenetileg és látszólag tehát egy lassulást fogsz megélni, akár úgy, hogy kevesebb feladatod, megbízásod lesz. Ha megérted, hogy ez része a folyamatnak és nem akadályként tekintesz rá, hanem lehetőségként, hogy új tereket nyithass a magad, tevékenységed, közösséged számára, akkor leszel képes újjáteremteni magadat, magadon keresztül pedig a fizikai tevékenységedet.

Ijesztő?

Igen, lehet ijesztő. Amint hogy a gyökértelenség érzése jelenik meg. És nyilván, érkeznek majd a hangok az elmédből, a régi kapcsolataidból, hogy idealista, naív vagy, nem vagy normális, hogy el fogsz bukni. És amikor jön a lassulás, amikor átmenetileg kevesebb feladatod és bevételed lesz, könnyen lehet, hogy visszafordulsz.

A saját tapasztalatom az, hogy mivel én aztán különösen úttörő vagyok ebben, igen intenzív lelki és szellemi folyamatokon megyek keresztül, amióta meghoztam a döntésemet. És igen, van, hogy kétségeim támadnak időnként. Ilyenkor különösen jó, hogy van mellettem támogató társ, és hogy akikkel már tanulunk, tőlük érkezik visszajelzés, az ő lelkesedésük visszatáplálja az enyémet is.

Hogyan érdemes áttérni?

Az előzőekből adódóan az első és legfontosabb, hogy ne legyél egyedül. 

Szerencsésebb egy kicsivel az, aki vagy már egyébként is önismerettel, lelki gyógyulással foglalkozik hivatásában (lelki segítő) és az, aki új, magforrás típusú közösséget épít társaival.

Aki mindezeknek hiányában kezd bele az új marketingbe, számára maga a folyamat tud adni kapaszkodókat: csak azt és akkor tedd, amiben és amikor már bátor vagy. 

Akinek a saját gyökereivel van még dolga, annak az önismeret és az oldások terének középpontjában ez a terület van. A szülői-függőségi-hierarchikus kapcsolatok rendezése. Mondjuk úgy: az új emberré válás folyamatában elérje azt a pontot, amikor tudatilag képes szabaddá válni, kilépni a korábbi mintázataiból, amelyek félelmet táplálnak benne a változással szemben.

Hogyan tudok Neked én segíteni?

Egyrészt a saját tapasztalásaimmal. Nem mondom, hogy én már célba értem. Haladok az úton és az én figyelmem teljesen azon van, hogy minden lépésben jelen legyek. Számomra ez egy hivatás, vállalt feladat, hogy ahogyan én haladok, úgy segítsem azokat is, akik még épp indulnának vagy már megkezdték az úton járást. Így is tanítok. Nem kinyilatkoztatok, hanem a saját felismeréseidben támogatlak a példámmal, a tudásommal. A tudásom egy része az összefüggések felismerése, másik része nagyon is földhöz ragadt technikai tudás. És annak a képessége, hogy felismerem: mindezekből mi hogyan és mire használható az új marketingben.

Az új marketing programokban egyre inkább energiát teszek abba, hogy őszintén beszélhessünk a félelmeinkről, megakadásainkról, hogy megtaláljuk az önbiztatás forrásait, az önbizalom növelésének lehetőségeit, a kis lépésekben haladást.
(Egy kedves ismerősöm azt mondta, hogy én nem is marketing tanító, hanem olyan coach-féleség vagyok, nincs rá jó kifejezés.)
Ilyen formán az új marketing programokban az önismereti út, a kapcsolatépítés és a tudatos közösségi lét, a közösségépítés kiemelt fontosság.

Az új marketing programjaim (mint amilyen a Szelíd marketing lelki segítőknek) épp emiatt épülnek fel így. Van egy “énes” rész, ahol megkeressük az erőforrásainkat önmagunkban. Ezt követi egy kifelé fordulás, hogy meg tudjuk mutatni azt, amit belül érleltünk, ezzel segítve, hogy idetaláljanak a társak, beleértve ügyfeleket, támogatókat is. És majd erre épülnek rá az új kommunikációs folyamatok, amelyekben először is megnézzük, hogy milyen terek, csatornák, elemek és tartalmak tudnak leginkább a sajátjaink lenni.

Ne feledd tehát: Ha már megszületett benned a felismerés és a döntés, hogy az új útra lépsz, akkor érdemes a tanulási programokra jelentkezned. Addig inkább azt javaslom, hogy ismerkedj itt az oldalon az új marketinggel vagy jelentkezz be egy személyes beszélgetésre, ahol egyénileg tudunk foglalkozni azzal, ami még visszatart.
Szintén jó lehetőség a Beszélgetések az új marketingről programban való részvétel, amely az oldalon található írásokra alapul és amelynek célja, hogy úgy ismerkedhess meg ezzel a szemlélettel, hogy csak akkor fordulj át a cselekvésbe, amikor már elegendőnek látod hozzá az ismereteidet.