A Kontaktia közösségi-társadalmi feladatvállalásai

Itt találod azokat a közösségi és társadalmi programokat, amelyekben részt veszek, szakmailag segítem vagy épp magam szervezem. Amikor vállalkozásod megbízást ad nekem, eldöntheted, hogy csak a saját részetekre kért feladatot finanszírozod vagy egy kiegészítő díjjal szeretnéd valamelyik programban végzett munkámat is támogatni.

A Keltető

A Keltető azoknak a közösségeknek és embereknek a találkozási helye, akik egy olyan világot építenek, amelynek alapja a szeretet és hol az egyén a közösségeivel összhangban tud kiteljesedni.
A Keltető alapítója, magcsoportjának tagjaként a kommunikációs és szervezési feladatokat vállaltam.

A Keltető
Beszélgetőcsoportok

Közösségi, társadalmi kérdésekhez kapcsolódóan szervezek beszélgetéseket és beszélgetőcsoportokat.  Az első ilyen beszélgetőcsoportot 2019 októberében indítottam.  Ezek egyelőre zárt csoportok, ahol a tagok hívnak meg új személyeket, érdeklődésük alapján. Mindegyik csoportra igaz, hogy demookratikus alapokon működik és valamilyen módon a jövővel foglalkozik, alapvetése a környezettel harmóniában élő, egészségesen működő emberi társadalom építése. A csoportokban tematikus beszélgetések folynak egy-egy fő társadalmi kérdéskör (gazdaság, oktatás, politikai működés, tudatosság, szolidaritás) kapcsán, felvezető előadásokkal vagy egy-egy könyv, film, cikk köré szervezve. Van olyan csoport, amelyhez műhelymunka is kapcsolódik.

Koronázatlan királyok

A csoportot és a hozzá kapcsolódó oldalt 2020 március közepén indítottam el azzal a céllal, hogy az új helyzetben a közösség tagjai egymást és másokat is segítsék információkkal, szervezéssel, cselekvéssel vagy épp a közösség megtartó erejével. A csoport azóta folyamatosan működik, a helyzethez alkalmazkodva kapcsolunk be témákat, lehetőségeket. A csoport belső életét szerveztem adminisztrátor társaim segítségével, valamint személyes találkozóra is sort tudtunk keríteni 2020 nyarán. Ez a csoport nagy tapasztalatokat hozott számomra a nyitott, egymásra figyelő, önszerveződő közösségi belső kommunikáció területén.

Koronázatlan királyok csoport
Vállalható Üzleti Szereplő

A Kontaktia a Vállalható Üzleti Szereplők közösségének tagja. A szerveződés indulásakor csatlakoztam hozzájuk és az önkéntes tanácsadói csoportban részt vettem magának az értékrendszernek és működési alapoknak a kialakításában is.
Kedvenc mondatom az egyik tagtól (Hodik Adrienn, Natura Hill):

Úgy vállalkozunk, amilyen országban mi élni szeretnénk.

Vállalható Üzleti Szereplőnek lenni egy üzleti magatartás.
Nem tökéletességről és makulátlanságról szól, hanem egy törekvésről, amely fókuszában értékek és elvek állnak.
A 20 pontból álló hitvallást, az abból kirajzolódó víziót és az erre épülő működést itt ismerheted meg:

Vállalható Üzleti Kultúráért
Ember, állj meg egy napra!

Az eseményt azzal a céllal hoztam létre, hogy egy évvel a vírusjárvány magyarországi indulása után legalább egyetlen napra álljunk meg és foglalkozzunk a veszteségeink feldolgozásával, elengedésével. Hogy újra levegőhöz jussunk és lelkileg egészségesebbé, erősebbé válhassunk a továbblépéshez. Erre a napra segítségül hívok lelki segítőket és művészeket, hogy támogassák ezt a “lélegzetvételt” programokkal.

Esemény
Parola közösségi folyóirat/Közösségfejlesztők Egyesülete

Az online folyóirat munkáját segítettem pro bono az újraindulásban, támogatás gyűjtési kampányban. Kommunikációs kampány tervezése, folyamatok kialakítása, tartalomtervezés, szakmai és technikai támogatás volt a feladatom. Érintett kommunikációs csatornák és megoldások: Facebook oldal, Facebook hirdetés, honlap, elektronikus hírlevél, kommunikáció, remarketing.

Parola folyóirat